Letni wypoczynek został dofinansowany
z Urzędu Miasta Szczecin

                                                         

Obóz wędrowny po Podkarpaciu

Informujemy, że organizację

naszego obozu harcerskiego
w Ustroniu wspomogli:
 
 logo-ipn
 IPN Oddział w Szczecinie
 IPN Oddział Katowice
 
netto-logo
 
Firma NETTO Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 

Spotkania z rodzicami

odprawaInformujemy o terminach zebrań z rodzicami dzieci jadących na letnie wypoczynki:

 

 

1. Zebranie z rodzicami harcerzy i dzieci niezrzeszonych. jadących na obóz harcerski w Ustroniu: 13 czwerwca o godz. 18:00 w budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie.

 2. Zebranie z rodzicami zuchów. jadących na kolonię zuchową w Ustroniu: 14 czwerwca o godz. 18:30 w budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie.

3. Zebranie z rodzicami harcerzy jadących na obóz wędrowny po Podkarpaciu: 8 czwerwca o godz. 17:00 w biurze hufca Szczecin-Pogodno, ul. Dworcowa 19 pok. 320

Na zebranie prosimy zabrać podpisane kary kwalifikacyjne uczestników.

Na spotkaniu zostaną przekazane wszystkie informacje i sprawy organizacyjne.