Kadra obozu 2019

rę wychowawczą obozu stanowią instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy na co dzień - w trakcie roku harcerskiego - pracują bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Posiadają niezbędne doświadczenie wychowawcze oraz wszystkie wymagane przepisami prawa (zarówno państwowymi, jak i wewnętrznymi ZHP) uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy obozowego.

Kadra obozu Hufca w Janowie Śląskim

Komenda obozu:

p borkowska

pwd. Paulina Borkowska
komendant obozu

tel. 602 393 601

 

 

Kadra wychowawcza: