Letni wypoczynek został dofinansowany
z Urzędu Miasta Szczecin

                                                         

Obóz wędrowny po Podkarpaciu

Informujemy, że organizację

naszego obozu harcerskiego
w Ustroniu wspomogli:
 
 logo-ipn
 IPN Oddział w Szczecinie
 IPN Oddział Katowice
 
netto-logo
 
Firma NETTO Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 

Kadra obozu

Kadrę wychowawczą obozu stanowią instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy na co dzień - w trakcie roku harcerskiego - pracują bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Posiadają niezbędne doświadczenie wychowawcze oraz wszystkie wymagane przepisami prawa (zarówno państwowymi, jak i wewnętrznymi ZHP) uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy obozowego.

Kadra obozu hufca w Ustroniu

Komenda obozu:

p kmiecik s strachowski k borkowska

phm. Patrycja Kmiecik
komendant obozu

tel. 665 606 692

phm. Sebastian Strachowski
oboźny
pwd. Klaudia Borkowska
instruktor programowy

 

Kadra wychowawcza:

p wisniewska p borkowska k gabrys

pwd. Patrycja Wiśniewska

pwd. Paulina Borkowska

pwd. Karolina Gabryś

 

 

n mikita l poczatek p glinka

pwd.Natalia Mikita

dh Laura Początek

dh Patrycja Glinka