Kadra obozu

Kadrę wychowawczą obozu stanowią instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy na co dzień - w trakcie roku harcerskiego - pracują bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Posiadają niezbędne doświadczenie wychowawcze oraz wszystkie wymagane przepisami prawa (zarówno państwowymi, jak i wewnętrznymi ZHP) uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy obozowego.

Kadra obozu hufca w Ustroniu

Komenda obozu:

p kmiecik s strachowski k borkowska

phm. Patrycja Kmiecik
komendant obozu

tel. 665 606 692

phm. Sebastian Strachowski
oboźny
pwd. Klaudia Borkowska
instruktor programowy

 

Kadra wychowawcza:

p wisniewska p borkowska k gabrys

pwd. Patrycja Wiśniewska

pwd. Paulina Borkowska

pwd. Karolina Gabryś

 

 

n mikita l poczatek p glinka

dh Natalia Mikita

dh Laura Początek

dh Patrycja Glinka