Letni wypoczynek został dofinansowany
z Urzędu Miasta Szczecin

                                                         

Obóz wędrowny po Podkarpaciu

Informujemy, że organizację

naszego obozu harcerskiego
w Ustroniu wspomogli:
 
 logo-ipn
 IPN Oddział w Szczecinie
 IPN Oddział Katowice
 
netto-logo
 
Firma NETTO Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 

Kadra kolonii

Kadrę wychowawczą obozu stanowią instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy na co dzień - w trakcie roku harcerskiego - pracują bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Posiadają niezbędne doświadczenie wychowawcze oraz wszystkie wymagane przepisami prawa (zarówno państwowymi, jak i wewnętrznymi ZHP) uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy obozowego.

Kadra kolonii hufca w Ustroniu

Komenda obozu:

hlywa e banas p mosiejczuk k jackowska k

pwd. Elżbieta Hływa

 

komendant obozu

tel. 500 000 731

phm. Patrycja Banaś

 

 

wychowawca

Dh Katarzyna Mosiejczuk

 

wychowawca

pwd. Klaudia Jackowska

 

 

wychowaca

 

Kadra pomocnicza:

siciarek j

Dh Jakub Siciarek