Do pobrania

Ulotka informacyjna

 Kolonia zuchowa 2019 - ulotka

 Obóz harcerski 2019 - ulotka

 

 Karta uczestnika 

Prosimy o pobranie i wypełnienie karty uczestnika obozu/kolonii, w której znajdują się informacje niezbędne do przyjęcia dziecka na obóz/kolonię. Prosimy o dokładne wypełnienie danych, szczególnie dotyczących stanu zdrowia dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie lub odręcznie. Formularz karty prosimy, w miarę możliwości, drukować dwustronnie. Proszę zwrócić uwagę na dwa pola  (w części B i C), w których powinny znaleźć się podpisy rodzica/opiekuna. Wypełnione karty należy przekazać drużynowym lub bezpośrednio do biura hufca.

Karta uczestnika kolonii zuchowej

Karta uczestnika obozu harcerskiego

 

 

Przykładowy spis ekwipunku

Poniżej można pobrać przykładowy spis ekwipunku uczestników obozu harcerskiego.

Przykładowy ekwipunek uczestnika obozu