Letni wypoczynek został dofinansowany
z Urzędu Miasta Szczecin

                                                         

Obóz wędrowny po Podkarpaciu

Informujemy, że organizację

naszego obozu harcerskiego
w Ustroniu wspomogli:
 
 logo-ipn
 IPN Oddział w Szczecinie
 IPN Oddział Katowice
 
netto-logo
 
Firma NETTO Sp. z o.o.
 
 
 
 
 
 
 

Do pobrania

Ulotka informacyjna

 Kolonia zuchowa 2018 - ulotka

 Obóz harcerski 2018 - ulotka

 

 Karta uczestnika 

Prosimy o pobranie i wypełnienie karty uczestnika obozu/kolonii, w której znajdują się informacje niezbędne do przyjęcia dziecka na obóz/kolonię. Prosimy o dokładne wypełnienie danych, szczególnie dotyczących stanu zdrowia dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie lub odręcznie. Formularz karty prosimy, w miarę możliwości, drukować dwustronnie. Proszę zwrócić uwagę na dwa pola  (w części B i C), w których powinny znaleźć się podpisy rodzica/opiekuna. Wypełnione karty należy przekazać drużynowym lub bezpośrednio do biura hufca.

Karta uczestnika kolonii zuchowej

Karta uczestnika obozu harcerskiego

Karta uczestnika obozu wędrownego

 

Przykładowy spis ekwipunku

Poniżej można pobrać przykładowy spis ekwipunku uczestników obozu harcerskiego.

Przykładowy ekwipunek uczestnika obozu