Do pobrania

Ulotka informacyjna

 Kolonia zuchowa 2017 - ulotka

 Obóz harcerski 2017 - ulotka

 

 Karta uczestnika 

Prosimy o pobranie i wypełnienie karty uczestnika obozu/kolonii, w której znajdują się informacje niezbędne do przyjęcia dziecka na obóz/kolonię. Prosimy o dokładne wypełnienie danych, szczególnie dotyczących stanu zdrowia dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie lub odręcznie. Formularz karty prosimy, w miarę możliwości, drukować dwustronnie. Proszę zwrócić uwagę na dwa pola  (w części B i C), w których powinny znaleźć się podpisy rodzica/opiekuna. Wypełnione karty należy przekazać drużynowym lub bezpośrednio do biura hufca.

Karta uczestnika kolonii zuchowej

Karta uczestnika obozu Szczepu XXX DH i GZ "Twierdza"

Karta uczestnika obozu wędrownego po Bieszczadach

Karta uczestnika obozu wędrownego po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

 

Przykładowy spis ekwipunku

Poniżej można pobrać przykładowy spis ekwipunku uczestników obozu harcerskiego.

Przykładowy ekwipunek uczestnika obozu