Do pobrania

 Karta uczestnika 

Prosimy o pobranie i wypełnienie karty uczestnika obozu/kolonii, w której znajdują się informacje niezbędne do przyjęcia dziecka na obóz/kolonię. Prosimy o dokładne wypełnienie danych, szczególnie dotyczących stanu zdrowia dziecka. Kartę można wypełnić elektronicznie lub odręcznie. Formularz karty prosimy, w miarę możliwości, drukować dwustronnie. Proszę zwrócić uwagę na dwa pola  (w części B i C), w których powinny znaleźć się podpisy rodzica/opiekuna. Wypełnione karty należy przekazać drużynowym lub bezpośrednio do biura hufca.

Karta uczestnika kolonii zuchowej - do odebrania u drużynowego

 

Karta uczestnika obozu harcerskiego w Janowie

Załącznik do karty uczestnika obozu harcerskiego w Janowie

 Należy pobrać, uzupełnić i donieść dwa wydruki: Karta kwalifikacyjna oraz załącznik do karty!

 Karta uczestnika obozu wędrownego po Woj. Świętokrzyskim

Załącznik do karty uczestnika obozu wędrownego po Woj. Świętokrzyskim

Należy pobrać, uzupełnić i donieść dwa wydruki: Karta kwalifikacyjna oraz załącznik do karty!

 

 

Przykładowy spis ekwipunku

Poniżej można pobrać przykładowy spis ekwipunku uczestników obozu harcerskiego.

Przykładowy ekwipunek uczestnika obozu