Legitymacja szkolna

Drodzy rodzice, opiekunowie! Przypominamy, że od tego roku, na legitymacji szkolnej dziecka, musi być wpisany numer PESEL. Numer ten nie może być wpisany przez rodzica, lecz przez pracownika sekretariatu szkoły z pieczątką i jego podpisem.