Załącznik do karty kwalifikacyjnej

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami dot. Harcerskich Akcji Letnich, tj. obozów i kolonii, które zostały prowadzone w tym roku przez Główną Kwaterę ZHP, prosimy o pobranie i dołączenie do Karty Kwalifikacyjnej dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych Związku. Dołączenie ww. dokumentu jest niezbędne do zakwalifikowania uczestnika na obóz/kolonię.

Załącznik można pobrać tutaj: shop-ad-books ZGODA