Dzień rycerski u zuchów

Piątek to dla zuchów dzień rycerski, zatem każdy zuch to rycerz, a każda zuchenka, to dworka. Podczas rycerskich zajęć wszyscy będą mieli okazję zawitać na dworze królewskim oraz poznać dworskie obrzędy i zwyczaje. Po obiedzie na stanicę w Zarzeczu zawita rycerski pchli targ, podczas którego będzie można sprzedać swoje wyroby oraz skorzytać z usług i kupić to, co przygotowali pozostali uczestnicy kolonii.

Wiczorem zaś odbędzie się uroczyste pasowanie na rycerza i dworkę.

Czwartek minął natomiast zuchom na wycieczce do Inwałdu, gdzie wszyscy zwiedzali m.in. park miniatur.