Zebrania z rodzicami - obozy i kolonia

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci jadących na  letnie wyczonyki  na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:

- 7 czerwca o godz. 18:30 - Kolonia Zuchowa w Wapienicy
- 8 czerwca o godz. 18:00 - Obóz w Pasterce
-16 czerwca o godz. 18:00 - Obóz Szczepu XX GZ i DH w Wilcze

Spotkania odbędą się w Domu Harcerza, ul. Ogińskiego 15 na II piętrze.

Na spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjne, przedstawiona kadra, program wypoczynku oraz zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. 

Na zebranie prosimy zabrać ze sobą uzupełnione karty kwalifikacyjne!