Sponsorzy Jamboree

Sponsorami naszego wyjazdu do Japonii na 23. Światowe Jamboree są:

1) Hufiec ZHP Szczecin-Pogodno www.szczecinpogodno.zhp.pl

2) Chorągiew ZHP Zachodniopomorska www.zachpom.zhp.pl

3) Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie www.szczecin.wsb.pl

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe oraz gadżetowe. Zdjęcia z gażetami już wkrótce wprost z Japonii :).