Program obozu

... sprawnością jest biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności...


big logistyczno - obozowa
Mówi się, że sprawności są na całe życie i nie sposób się z tym nie zgodzić, ponieważ umiejętności, które harcerz zdobywa poprzez sprawność owocują przez długie lata w życiu codziennym. Dostosowane do wieku harcerza są przyjazną formą pracy i rozwoju dziecka, dlatego w tym roku na obozie w Siamoszycach będziemy zdobywać Sprawności Harcerskie.
Przed wyjazdem do Siamoszyc, na zbiórce każdy harcerz będzie mógł wybrać sprawności, które chce zdobyć podczas trwania obozu. Na samym obozie przeprowadzany zostanie cykl zajęć i warsztatów na których uczestnicy zdobędą wybrane sprawności. Część z nich zdobywana będzie w trybie indywidualnym, pod okiem drużynowego. Zdobywaniu sprawności będzie towarzyszyć rywalizacja między drużynami. Każda zdobyta sprawność wpłynie na klasyfikacje drużyny w turnieju. Będą one zdobywane na bazie obozowej, podczas wędrówek oraz w wolnym czasie od zajęć. Na koniec rywalizacji, każdy harcerz otrzyma pamiątkowe naszywki ze sprawnościami, które zdobył tak, aby naszyć je na mundurze.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Obóz letni w Siamoszycach zostanie zorganizowany w oparciu o tradycyjne elementy harcerskiego obozowania, tj.
• pionierkę obozową - budowanie sprzętów codziennego użytku,
• elementy harcerskiego życia obozowego - indywidualny podział zadań wzmacniający samodzielność i odpowiedzialność, harcerskie obrzędy i zwyczaje,plakietka-sprawnosc-harcerska-lazik 0 b• dyscyplinę obozową (apel, służba na obozie, pomoc w kuchni),
• nocne i dzienne warty na terenie obozu.

Podczas obozu, w ramach indywidualnych programów drużyn, uczestnicy:
• zdobędą nowe sprawności harcerskie
• dowiedzą się jak rozpalać ogień, poznają różne typy ognisk,
• poznają podstawy orienteeringu - poruszania się z mapą w terenie, przy wsparciu wychowawców zaplanują obozowe wędrówki,
• wezmą udział w grach terenowych, imprezach na orientację,
• wezmą udział w zajęciach linowych i wysokościowych na terenie obozu.

Dodatkowymi atrakcjami będą niewątpliwie kąpiele w jeziorze, wycieczka autokarowa, park linowy, zajęcia integracyjne, gry strategiczne, obozowe ogniska.