Strona główna

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej!

Uwaga! Od 4 kwietnia obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej na letni wypoczynek.

Bardzo prosimy o wypełnianie TYLKO I WŁĄCZNIE zamieszczonej u nas na stronie karty wraz z warunkami uczestnictwa. Osoby, które dostarczyły karty przed zmianą, proszone są o ponowne uzupełnienie i dostarczenie podpisanej karty do 15 czerwca 2018 r. do biura Hufca Szczecin-Pogodno ZHP.

 

Karta uczestnika kolonii zuchowej

Karta uczestnika obozu harcerskiego

Karta uczestnika obozu wędrownego